Equitat. Un antic principi per a un model jurídic de futur. La mediació. Programa de les jornades

Universitat Rovira i Virgili Foto: Kippelboy

Equitat. Un antic principi per a un model jurídic de futur. La mediació. Programa de les jornades Read More »