Avís legal

1. Identificació

D’acord amb l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell (d’ara endavant Col·lectiu Maspons i Anglasell) t’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web masponsianglasell.cat (d’ara endavant loc web, pàgina web o web).

Denominació: Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell
CIF: G66975566
Adreça: C/ Anna Mogas, 130
CP: 08415 Bigues i Riells del Fai
Provincia: Barcelona, Catalunya
Email: rgpd@masponsianglasell.cat

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom dels dominis masponsianglasell.cat les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per la llei de propietat Intel·lectual.

La transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial d’aquests continguts, compta amb el consentiment del Col·lectiu, sempre que la difusió es faci amb finalitats acadèmiques o de divulgació de l’obra de Francesc Maspons i Anglasell, del Col·lectiu o de les persones físiques o jurídiques que intervenen en la difusió d’aquests coneixements, sempre que es respecti la tutaliritat del tercers.

Si per error hem introduït algun element en aquest web que estigui subjecte a drets d’autor, envia’ns un correu electrònic a l’adreça que apareix en el punt 1 adjuntant prova de dret d’autor i després de verificar la informació ho retirarem de manera prioritària, o a la seva elecció, acreditarem l’obra.

3. Condicions d’ús

La utilització de la pàgina atorga la utilització com a usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privadesa i condicions d’ús.

Si l’usuari no n’estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

4. Exempció de responsabilitats

Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació. Tant l’accés a aquesta lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest avís legal.

L’Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell es reserva el dret a modificar el contingut dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

L’Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

5. Enllaços a altres webs

En aquest nostre lloc web poden aparèixer enllaços a pàgines webs de terceres parts (enllaços externs). Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per l’Associació Col·lectiu Maspons i Anglasell i, per aquesta raó, no ens fem responsables dels continguts d’aquests llocs web, ni aquests estan regulats pel present avís legal. Si l’usuari accedeix a aquestes pàgines web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat i altres textos legals poden ser diferents als nostres.

6. Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present avís legal es regeix per la normativa vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

L’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Bigues i Riells del Fai, gener de 2023

Desplaça cap amunt