Equitat. Un antic principi per a un model jurídic de futur. La mediació. Programa de les jornades


Col·lectiu Maspons i Anglasell i Universitat Rovira i Virgili

Tarragona, dijous 14 i 15 de març de 2024


Dr. Ferran Armengol Ferrer,  professor de dret internacional públic i relacions internacionals, UB i president, Col·lectiu Maspons i Anglasell

Il·lm  Sr. Rubén Viñuales Elías, Alcalde de l’Ajuntament de  Tarragona

Dra. Àngels Galiana Saura, degana, Facultat de Ciències Jurídiques, URV


Dra. Maria Mut Bosque, professora agregada de dret internacional i dret europeu, UIC

Dr. Jordi Jaria i Manzano, professor agregat Serra Húnter acreditat com a catedràtic, de dret constitucional,  URV

Moderador: Sr. Pere Saló i Manera, professor associat de dret administratiu, UdGDr. Gerardo Carballo Martínez, director, Instituto Europeo de Mediación y Ética Pública

Sr. Carles Grima Camps, professor associat de dret constitucional, UAB

Moderador: Dr. Jaume Renyer i Alimbau, secretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV

Dr. Josep Ramon Barberà i Gomis, vocal, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Públicai professor honorari de dret administratiu, URV                                                       

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB

Dra. Anna Pallarès Serrano, professora titular de dret administratiu, URV

Dr. Cristóbal Dobarro Gómez, advocat especialista en dret administratiu

Sr. Óscar Expósito López, investigador predoctoral FPI de dret administratiu, URV

Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’estudis Jurídics Locals Màriues Viadel i Martin, URVIl·lma Sra. Montserrat Raga i Marimon, magistrada, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, Barcelona

Dr. Carlos María Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, Logronyo i professor associat de dret administratiu, Universitat de La Rioja

Moderadora: Dra. Lucía Casado Casado, professora titular, acreditada com a catedràtica, de dret administratiu, URV

Dra. Maria Mut Bosque, professora agregada de dret internacional i dret europeu, UIC

Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Il·lma Sra. Montserrat Raga i Marimon, magistrada, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, Barcelona

Dr. Gerardo Carballo Martínez, director, Instituto Europeo de Mediación y Ética Pública

Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora Serra Húnter de dret administratiu, i subdirectora, Càtedra d’estudis Jurídics Locals Màriues Viadel i Martin, URV

Moderador: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, catedràtic de dret constitucional, UAB


Divendres 15 de març de 2024

Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Moderadora: Sra. Cèlia Argilés i Andrés, Tresorera general, Diputació de Tarragona

Dr.  Isidre Llucià i Sabarich, vicepresident, Col·lectiu Maspons i Anglasell

Moderadora: Dra. Anna Pallarès Serrano, professora titular de dret administratiu, URV

Dr. Ferran Armengol Ferrer,  professor de dret internacional públic i relacions internacionals, UB i president, Col·lectiu Maspons i Anglasell

Moderadora: Dra. Anna Pallarès Serrano, professora titular de dret administratiu, URV

Il·lm Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull, advocat i ex-secretari primer, Mesa del Parlament de Catalunya

Dr. Ricard Brotat i Jubert, professor associat de dret constitucional, UAB

Moderador: Sr. Ricard Gené i Casals, advocat i president, Fundació Catalunya FonsIl·lm Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull, advocat i ex-secretari primer, Mesa del Parlament de Catalunya

Sr. Ricard Gené i Casals, advocat i president, Fundació Catalunya Fons

Dr. Ricard Brotat i Jubert, professor associat de dret constitucional, UAB

Moderadora; Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora Serra Húnter de dret administratiu, i subdirectora, Càtedra d’estudis Jurídics Locals Màriues Viadel i Martin, URV


Sr. Josep Gascón i Castillo, tècnic jurídic municipal


Dr. Ferran Armengol Ferrer,  professor de dret internacional públic i relacions internacionals, UB i president, Col·lectiu Maspons i Anglasell

Dra. Lucía Casado Casado, professora titular, acreditada com a catedràtica, de dret administratiu, URV


Comparteix-ho
Desplaça cap amunt