LLIBRE: DÈFICIT FISCAL, UNA SITUACIÓ A REVERTIR

El dèficit fiscal és un drenatge de recursos prèviament generats Recursos per finançar els serveis públics bàsics (s
alut, educació, protecció social), per realitzar inversions en equipaments i infraestructures necessàries tant per als esmentats serveis com per afavorir tant el treball com l’empresa (Rodalies, Corredor Mediterrani, aeroport, ports, manteniment i millora dels eixos viaris…), com també per impulsar la recerca bàsica i ajudar les empreses perquè realitzin la recerca aplicada i la innovació.
En definitiva, per impulsar la societat on es viu.

LLIBRE: DÈFICIT FISCAL, UNA SITUACIÓ A REVERTIR Read More »