Concepte d’equitat

Carles Grima Camps

@CarlesGrima

Professor associat de dret constitucional, UAB

Membre del Col·lectiu Maspons i Anglasell

Resum fet a les Jornades: EQUITAT. Un antic principi per a un model jurídic de futur. LA MEDIACIÓ. 15 de Març de 2024


L’equitat tradicionalment va ser considerada com un criteri vinculat a l’ideal de justícia, en el sentit d’allò que era just. Amb l’aparició de l’imperi de la llei es va convertit en un criteri interpretatiu de les normes amb caràcter supletori. Pel contrari, si recuperem l’esperit del dret català històric, aquesta equitat pot ser considerada com sinònim de justícia i vincular-la amb els valors superiors dels ordenaments jurídics. D’aquesta manera, l’equitat no és  tant un sinònim d’igualtat sinó d’allò que és just.


“D’aquesta manera, l’equitat no és  tant un sinònim d’igualtat sinó d’allò que és just”

Per tant, si l’equitat la considerem com un valor superior, aquesta s’haurà d’aplicar sempre, tant en la fase de creació com d’aplicació del dret; tindrà una eficàcia directa i transversal sobre tot l’ordenament jurídic i tindrà una aplicació efectiva a través del principi d’igualtat i del principi de proporcionalitat. Pel què fa al principi d’igualtat, es desdobla en la igualtat en la llei i en la igualat en l’aplicació de la llei. El primer aspecte comporta que una norma per tal que sigui justa, és a dir, basada en l’equitat, pot establir diferències de tracte amb la finalitat d’assolir una solució justa atenent a les circumstàncies del cas concret.

Per altra banda, el fet que l’art. 6 CEDH reconegui el dret a un procés equitatiu, públic i imparcial, comporta que quan tot procediment judicial ha de ser just i, per tant, equitatiu. Pel què fa al principi de proporcionalitat, comporta trobar un punt just d’equilibri, un punt d’equitat i de justícia entre el respecte als interessos de la res publica i el respecte als interessos dels particulars.


“el fet que l’article 6 de la Convenció Europea dels Drets Humans (CEDH) reconegui el dret a un procés equitatiu, públic i imparcial, comporta que tot procediment judicial ha de ser just i, per tant, equitatiu”

Per altra banda, el fet que l’article 6 de la Convenció Europea dels Drets Humans (CEDH) reconegui el dret a un procés equitatiu, públic i imparcial, comporta que tot procediment judicial ha de ser just i, per tant, equitatiu.

Pel què fa al principi de proporcionalitat, comporta trobar un punt just d’equilibri, un punt d’equitat i de justícia entre el respecte als interessos de la res publica i el respecte als interessos dels particulars. Això genera el conflicte de com fer encaixar el principi de legalitat amb l’equitat, especialment en aquells àmbits del dret públic on la defensa de l’interès general es fa fort, com seria el dret penal o el dret administratiu.


“Cal articular mecanismes que permetin aplicar l’equitat en la interpretació i en l’aplicació de la norma a partir de la seva consideració com a valor superior preexistent i superior a la llei

En definitiva l’equitat, cal articular mecanismes que permetin aplicar l’equitat en la interpretació i en l’aplicació de la norma a partir de la seva consideració com a valor superior preexistent i superior a la llei.


Comparteix-ho
Desplaça cap amunt