Una declaració inconstitucional de secessió pot conduir a una secessió de facto. Arran de la consulta relativa a la secessió de Quebec

Per Redacció

Resposta a les preguntes del Governador en Consell per part del Tribunal Suprem del Canadà


No exclouen la possibilitat d’una declaració
inconstitucional de secessió que condueixi a una secessió de facto

El governador en consell ha sotmès al Tribunal, d’acord amb l’article 53 de la Llei del Tribunal Suprem, les preguntes següents:

1. L’Assemblea Nacional, la legislatura o el Govern del Quebec poden, en virtut de la Constitució del Canadà, procedir unilateralment a la secessió del Quebec respecte del Canadà?

2. L’Assemblea Nacional, la legislatura o el Govern del Quebec tenen, d’acord amb el dret internacional, el dret a efectuar unilateralment la secessió del Quebec respecte del Canadà? En aquest sentit, segons el dret internacional, existeix un dret a l’autodeterminació que donaria a l’Assemblea Nacional, la legislatura o el Govern del Quebec el dret a procedir unilateralment a la secessió del Quebec respecte del Canadà?

3. Quin dret prevaldria, en cas d’una contradicció entre el dret intern i el dret internacional, sobre el dret de l’Assemblea Nacional, la legislatura o de Govern del Quebec per a procedir unilateralment a la secessió del Quebec respecte del Canadà?


Resposta del Tribunal Suprem del Canadà actuant en funcions de Tribunal Constitucional a les preguntes de la consulta rebuda

👉 Llegeix-les aquí, en particular la número 155

155. Tot i que no existeix un dret a la secessió unilateral en virtut de la
Constitució o del dret internacional, és a dir, un dret a la secessió sense negociació
sobre les bases que acabem d’examinar, això no exclou la possibilitat d’una declaració
inconstitucional de secessió que condueixi a una secessió de facto.

Comparteix-ho
Desplaça cap amunt