Curs: Un Dret Públic Català per al Segle XXI – UAB Barcelona

SEGONA EDICIÓ: noves dates

 • 1a sessió, 3 d’abril:   Inauguració i Tema 1
 • 2a sessió, 10 d’abril: tema 2 (1a part)
 • 3a sessió, 17 d’abril: tema 2 (2a part)
 • 4a sessió, 24 d’abril: tema 3
 • 5a sessió, 8 de maig: exercici de control i taula rodona
 • 6a sessió, 15 de maig: tema 4
 • 7a sessió, 22 de maig : tema 5 (1a part)
 • 8a sessió, 29 de maig: tema 5 (2a part)
 • 9a sessió, 5 de juny: tema 6
 • 10a sessió, 12 de juny: Tema 7
 • 11a sessió, 19 de juny: presentació treballs finals i taula rodona


L’objectiu d’aquest curs és conceptualitzar i contextualitzar a què ens referim quan parlem del dret públic català, un dret públic català per al segle XXI


Contingut

Es pretén donar a conèixer l’esperit i l’essència del Dret Públic Català, els seus principis bàsics, les seves institucions, els seus autors i la seva obra, tot posant de manifest, al mateix temps, que té molt poc a veure amb la majoria del dret públic produït a Catalunya, en els darrers tres-cents anys.

El contingut del curs, a més a més, tracta el constitucionalisme tradicional a Catalunya i la seva possible traducció actual:

L’universalisme i l’europeisme com a tret característic dels iuspublicistes catalans.

De Llull i Eiximenis a la Catalunya actual amb la mirada posada en el futur.

També s’analitza el dret públic català en el context del dret comparat.

L’organització territorial i el règim local a Catalunya.

Tradició i modernitat en la configuració de l’administració institucional.

El dret públic català avui dia: pervivència, actualització, present i futur.

L’esperit del dret públic català en la modernització de l’administració: drets fonamentals de la ciutadania i bon govern.

Viabilitat d’impulsar un dret públic propi, dins del context estatal i europeu.

El Dret Públic Català en relació als Drets humans, l’Estat de dret, i el Dret internacional.

Posar en valor l’obra dels grans autors del Dret Públic Català: Francesc Eiximenis, Francesc Maspons i Anglasell, i Victor Ferro i Pomà.

D’aquesta manera es desenvoluparan competències instrumentals a base de lectura de textos jurídics, debats entre els participants al curs, tot fomentant la creativitat, el lideratge i la sensibilitat envers els problemes nacionals de Catalunya.


Característiques del curs

 • Curs d’especialització UAB
 • Codi de l’estudi: 4764/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial
 • Crèdits: 8 ECTS
 • Inici: 03/04/2024
 • Final: 19/06/2024
 • Places: 20
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 440 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Associació Catalana de Municipis C/ València 231, 6a 08007 Barcelona i Facultat de Dret UAB (inauguració i cloenda)

Sortides professionals

Operadors jurídics públics i privats que vulguin tenir més formació sobre que és l’esperit del dret públic de Catalunya.

Es tracta d’un curs que té efectes professionalitzadors, atès que aporta uns coneixements que poden repercutir en la tasca de recuperar la tradició jurídica catalana, i la capacitat d’analitzar des de cada lloc de treball el marge de maniobra interpretatiu del dret català en el marc constitucional espanyol i de la Unió Europea.

Dona un bagatge innovador en tractar nous paràmetres interpretatius del dret als juristes teòrics i pràctics interessats en ampliar i canviar la mirada al dret públic existent avui a Catalunya.


Direcció

Juan Luis Perez Francesch

Professorat

Ferran Armengol Ferrer

Ricard Brotat Jubert

Francesc Xavier Forcadell Esteller

Joan Anton Font Monclus

Judith Gifreu Font

Isidre Llucia Sabarich

Juan Luis Perez Francesch

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.


Contacte

Isidre Llucia Sabarich

Telèfons: 972449839 I 609111964


Admissió

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-un-dret-public-catala-per-al-segle-xxi/admissio-1345468487891.html/param1-4764_ca/


Matrícula

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-un-dret-public-catala-per-al-segle-xxi/matricula-1345468487919.html/param1-4764_ca/Centres col·laboradors


Comparteix-ho
Desplaça cap amunt