El fet que molts ajuntaments no puguin resoldre sovint problemes de gestió tant a curt com a llarg termini és en part conseqüència de la manca de professionals amb especial formació

La desitjable descentralització del règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació estatal. L’aplicació a Catalunya d’una previsió similar a la previsió especial per al País Basc de 2021

Joan Anton Font
@JoanAntonFont

Advovat. Doctor en dret. Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

Publicat a Revista Catalana de Dret Públic, 65, 75-92. 2022 https://doi.org/10.2436/rcdp.i65.2022.3788


El fet que molts ajuntaments no puguin resoldre sovint problemes de gestió tant a curt com a llarg termini és en part conseqüència de la manca de professionals amb especial formació i preparació tècnica en la confecció dels pressupostos, la gestió dels ingressos i la despesa, la contractació, la gestió del territori, la rendició dels comptes…, activitats cada vegada més complexes i de major responsabilitat. 

Joan Anton Font Moclús explica com la recentralització de la selecció dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de estatal dificulta disposar d’aquests tècnics, com ho tenia resolt Catalunya, i com s’ha resolt pel País Basc, solució també aplicable a Catalunya.


👉 llegiu l’article clicant aquí


Comparteix-ho
Desplaça cap amunt