El Col·lectiu

President: Ferran Armengol i Ferrer

Doctor en Dret (UPF) i Magister en Dret de Catalunya (UAB)

Investigador en dret de les organitzacions internacionals, dret internacional públic, democràcia i estat de dret; aplicació judicial del dret de la Unió Europea pels tribunals nacionals; dret autonòmic; història del dret i les institucions publiques…

Professor associat de Dret internacional públic (Departament de Dret i Economia Internacionals de la Universitat de Barcelona) i de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra

Entre altres, ha publicat El sistema de garantías jurisdiccionales de los agentes intervinientes en la Unión Económica y Monetaria (2013) i La memòria del Consell de Cent i la reivindicació moderna de l’autogovern de Barcelona (Quaderns d’Història, núm. 20, 2014)


Vicepresident: Isidre Llucià Sabarich

Doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, Estudiós dels governs locals.


Secretària: Cèlia Argilés i Andrés

Llicenciada en dret i llicenciada en ciències polítiques. Diplomada en pedagocia infantil. Funcionaria de carrera d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. Col·labora en masters i postgraus universitàris en matèria d’hisenda pública i gestió econòmica local


Tresorer: Josep Gascon CastilloPresentació del president

Els juristes i estudiosos que compartim l’anhel de recuperar i divulgar l’esperit del dret públic català i aplicar-lo efectivament en la pràctica jurídica i en l’estudi universitari ens hem constituït en una associació que vol integrar tothom que vulgui participar en aquesta tasca, tot prenent com a denominació i referència la personalitat i l’obra de Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966), en homenatge a qui fou un dels grans juristes catalans del segle XX.

L’objectiu del col·lectiu és posar en valor una forma de desenvolupar el dret públic molt diferent de la que hem heretat del model vigent al Regne d’Espanya —model tributari del dret administratiu francès—, i fer-lo molt més proper al «rule of law», model anglosaxó similar a l’existent a Catalunya amb anterioritat al Decret de Nova Planta,

Un model amb uns principis essencials, els principis bàsics del dret públic català, que tot i que s’han d’analitzar amb una adequada perspectiva històrica, són plenament vigents. Aquests principis són: llibertat, equitat, limitació i separació de poders, proscripció de l’abús, entre d’altres. Aquest principis han de poder ser incorporats en el disseny d’una nova administració, d’acord amb models que ja s’apliquen en d’altres indrets del món euro-occidental, però adequats i adaptats a la realitat catalana, i en base als principis que avui en dia exigeixen els ciutadans: democràcia, equitat, ètica, eficàcia, eficiència, transparència, justícia social.

Ferran Armengol i Ferrer, 24 de febrer de 2018


Per sol·licitar ser membre del Col·lectiu Maspons tant sols heu d’emplenar el següent formulari i enviar-lo per correu electrònic: info@cmaadminBaixar document: AQUI EDITAR FORMULARI PENDENT

Comparteix-ho
Desplaça cap amunt