Espanya, una democràcia defectuosa

Redacció

Índexs sense prou fiabilitat blanquegen els credencials democràtics d’Espanya.

Un grup d’estudiosos format per Eduard Gracia, Oriol Martínez, Jaume Pérez, Josep Reyner, el company del nostre col·lectiu David Ros i Lluís Verbon van interpel·lar dues de les principals institucions que elaboren els denominats índex de democràcia mitjançant els quals classifiquen els països segons el seu grau de democràcia, en aquest cas The Economist i el V-Dem Institue de la Unversitat de Göteborg. Aquesta interpel·lacio partía d’observar que després dels fets de l’1 d’octubre i la repressió posterior Espanya era qualificada com a democràcia plena.


Actualització 26 de Març de 2022

No hi ha necessàriament una relació de causa efecte, però el cert és que al mateix 2022, pocs dies després de fer-se públic l’informe que adjuntem més avall, els índex han qualificat Espanya com democràcia defectuosa.


El 26 de gener de 2022 es va presentar a l’Ateneu de Barcelona l’informe «Prejudici i manipulació sota l’aparença de ciència: la dubtosa qualificació d’Espanya com a “democràcia plena” i els febles fonaments dels índexs de qualitat democràtica», fet per un grup d’estudiosos del tema. En l’informe es fa palès que els índexs que serveixen per a acreditar —contra l’evidència dels fets— la qualificació d’Espanya com a plena democràcia es basen en opinions d’experts, però no tenen mecanismes prou consistents per a limitar els biaixos, prejudicis o, fins i tot, manipulacions que poden condicionar aquestes opinions.


Al mateix temps, més de dos-cents professionals, personalitats i professorat universitari s’han adherit a un manifest en què es denuncia l’ús d’índexs basats en opinions subjectives per a qualificar Espanya com a “democràcia plena”.


DOCUMENTS: Adjuntem, a continuació, l’informe en català, castellà i anglès, així com el manifest  i la llista d’adhesions al manifest (en català).

INFORME

Ínforme en català 👉 Prejudici i manipulació sota l’aparença de ciència: la dubtosa qualificació d’Espanya com a “democràcia plena” elsfebles fonaments dels ínexs de qualitat democràtica.

Informe en castellà 👉 Prejuicio y manipulación bajo la apariencia de ciencia: la dudosa calificación de España como
“democracia plena” y los débiles fundamentos de los índices de calidad democrática.

Report in english 👉 Prejudice and manipulation under the cloak of science: Spain’s dubious “full democracy”
rating and the shaky foundations of democracy indices

MANIFEST I LLISTA D’ADHESIONS

👉 Llegeix el manifest i la llista d’adhesions

Comparteix-ho
Desplaça cap amunt