Més de dos-cents professionals, personalitats i professorat universitari denunciem que es qualifiqui Espanya com a plena democràcia.

Redacció

Emplacem a The Economist i al V-Dem Institute a introduir controls més robusts a les seves metodologies per tal de limitar el risc de biaix, prejudici i manipulació que avui seves metodologies per tal de limitar el risc de biaix, prejudici i manipulació que avui enterboleix el seu valor objectiu


MANIFEST

Més de dos-cents professionals, personalitats i professorat universitari denunciem que es qualifiqui Espanya com a plena democràcia.
Les persones signants d’aquest document denunciem l’ús d’índexs de democràcia basats en reculls d’opinions subjectives, com ara els publicats per The Economist i pel V-Dem Institute,per a acreditar, contra l’evidència objectiva, la qualificació d’Espanya com a “democràcia plena”.

A partir del treball i la publicació de l’estudi “Prejudici i manipulació sota l’aparença de ciència: la dubtosa qualificació d’Espanya com a “democràcia plena” i els febles fonaments dels índexs de qualitat democràtica”, realitzat per sis estudiosos del tema, publicat a la Revista de Catalunya el 27 de setembre de 2021, en el qual s’ha interpel·lat els autors dels índexs, podem afirmar:

 1. L’índex de The Economist no justifica com controla els possibles biaixos de les opinions dels seus experts anònims.
 2. Les definicions i l’arquitectura dels índexs V-Dem són efectivament sòlides i ben pensades.
  Tanmateix,
  • hi ha molt poc control sobre l’aplicació pels experts dels criteris de classificació i
  avaluació, cosa que fa les puntuacions difícils de comparar d’un país a un altre, o d’un any
  a un altre
  • no fa públic qui són els autors que intervenen en la confecció del seu índex; els gestors
  regionals seleccionen els experts de manera confidencial (en part per qüestions de
  seguretat en alguns països) i aquests no estan obligats a proporcionar cap fonament per a
  les seves avaluacions
  • no es proporciona justificació de les decisions dels experts, a part dels comentaris d’alt
  nivell que poden aparèixer a l’informe anual
  • com que les puntuacions resulten de comentaris anònims d’experts que ni tan sols
  necessiten justificar les seves recomanacions, no hi ha manera d’eliminar l’impacte del
  biaix, el prejudici o el propi interès
  • Emplacem a The Economist i al V-Dem Institute a introduir controls més robusts a les seves metodologies per tal de limitar el risc de biaix, prejudici i manipulació que avui seves metodologies per tal de limitar el risc de biaix, prejudici i manipulació que avui enterboleix el seu valor objectiu
 3. En conclusió:
  • Lamentem que, en adherir-se a una metodologia exposada a biaixos subjectius sense imposar-hi controls efectius per a corregir-los, aquests índex afageixin confussió en un camp on el seu objectiu original i declarat era precisament millorar la transparència
  • Denunciem que es qualifiqui Espanya com a “plena democràcia”, ja que les nombroses violacions recents dels drets humans a Espanya són simplement incompatibles amb el que els anomenats instituts de qualitat democràtica han atorgat tan generosament al Regne d’Espanyaenterboleix el seu valor objectiu
  • Emplacem a The Economist i al V-Dem Institute a introduir controls més robusts a les seves metodologies per tal de limitar el risc de biaix, prejudici i manipulació que avui seves metodologies per tal de limitar el risc de biaix, prejudici i manipulació que avui enterboleix el seu valor objectiu

Catalunya, gener de 2022

👉 Mira la llista d’adhesions

Comparteix-ho
Desplaça cap amunt